Position

Category

Work place

Number

Operate

Provincial manager

Functional class

Beijing, Shaanxi, Henan, Anhui, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Hunan, Hubei, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Shaanxi, Northeast and other provinces and cities.

15

< 1 >